Το Mini Hockey είναι το γνωστό Hockey το οποίο παίζεται μέσα σε ένα παραλληλόγραμμο γήπεδο-πλαίσιο. Οι παίκτες χωρίζονται σε 2 ομάδες, και κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 1 έως 4 παίκτες, με αποτέλεσμα συνολικά να μπορούν να απασχοληθούν 2-8 παιδιά ταυτόχρονα. Η καλύτερη ηλικία είναι 6 και άνω. Το Mini Hockey έχει διαστάσεις 3,4×1,0 μέτρα.

Η τιμή ενοικίασης:

  • δεν συμπεριλαμβάνει επίβλεψη
  • δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ
  • αφορά ενοικίαση για 5 ώρες
Fields marked with a * are required.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com