Καρουζέλ πολλών ή λίγων θέσεων για ενοικίαση σε ιδιωτικές, επαγγελματικές και δημοτικές εκδηλώσεις, σε όλη την Ελλάδα.