ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στα Δελφινάκια τη μεγαλύτερη εταιρία διοργάνωσης παιδικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα,

γενικός αντικειμενικός σκοπός της πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση των

επιχειρηματικών επιδόσεων μας, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας

για τους πελάτες μας, βοηθώντας τους να διοργανώσουν ονειρεμένες παιδικές

εκδηλώσεις και να προσφέρουν στα παιδιά τους μοναδικές στιγμές διασκέδασης.

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί ποιότητας της επιχείρησης είναι:

  •  Η διαρκής βελτίωση των επιχειρηματικών της επιδόσεων και
  •  Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας

  •  Αξιοποιούμε το ταλέντο και την αγάπη όλων των συνεργατών μας (ηθοποιοί,

γυμναστές, νηπιαγωγοί, μάγοι, ζογκλέρ, διακοσμητές, καλλιτέχνες κάθε είδους,

κ.α.) για τα παιδιά

  •  Χρησιμοποιούμε υλικά παιχνιδιού κορυφαίας ποιότητας συνεργαζόμενοι με τις

μεγαλύτερες και πιο γνωστές εταιρείες

  •  Διασφαλίζουμε την ασφάλεια και υγεία των μικρών μας φίλων χρησιμοποιώντας

εξοπλισμό παιχνιδιού υψηλής ποιότητας κατασκευής με τις αυστηρότερες

προδιαγραφές και όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις ασφαλούς λειτουργίας

Περαιτέρω έχουμε εγκαταστήσει και εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το

οποίο συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η διαρκής βελτίωση της

αποτελεσματικότητας των διεργασιών της επιχείρησης, έχοντας πάντα ως γνώμονα την

συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο

δυνατό βαθμό.

Τιμώντας την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν οι πελάτες μας δεσμευόμαστε

για:

  •  συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις λοιπές εφαρμοστέες απαιτήσεις που

διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης και

  •  συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Η δέσμευση μας αυτή αποτελεί οδηγό για την συστηματική ανασκόπηση των επιδόσεων

μας και το προσδιορισμό των επιχειρηματικών στόχων μας.