ჩვენი იტერია დელფინაკია გთავაზობთ საბავშვო ფართების და ლონისძიებების ორგანიზებას ქართულ ენაზე