Σας ευχαριστούμε. Έχουμε παραλάβει την παραγγελία σας.