Τρόποι Πληρωμής

Παραγγελία έως 200 ευρώ :  Εξόφληση με την παράδοση (εξαρτάται από την περίπτωση).

Παραγγελία πάνω από 200 ευρώ :    Συνήθως ζητείται προκαταβολή της τάξεως του 30 %  και η εξόφληση του υπολοίπου πραγματοποιείται με την παράδοση της παραγγελίας.

ΕΙΔΙΚΑ για τις εταιρικές εκδηλώσεις, γίνεται ειδική συνεννόηση. . .